Roamingkosten verdwijnen nog voor de zomer binnen de Europese Unie

Begin februari 2017 is de EU-regering tot een akkoord gekomen over de roamingkosten die consumenten moeten betalen. Roamingkosten zijn extra kosten die betaald worden als een consument gebruik maakt van zijn mobiele abonnement in een ander land dan waar het abonnement is afgesloten. Een telecomaanbieder maakt in een dergelijk geval meer kosten omdat er betaald moet worden voor het gebruik van een buitenlands netwerk. De aanbieder berekent deze kosten vervolgens door aan de consument. Per 15 juni aanstaande behoort dit echter tot de verleden tijd. Het bereikte akkoord stelt namelijk dat roamingkosten binnen de EU per die datum worden afgeschaft.

De tarieven voor mobiel internetgebruik, de zogenaamde datatarieven, zijn eveneens aan banden gelegd in het akkoord. Naast het verdwijnen van de verschillen door internationaal gebruik, is er namelijk bepaald dat de prijs van mobiel internet in vijf jaar tijd geleidelijk zalen dalen van een tevens in het akkoord vastgesteld tarief van €7.75 per GB, naar €2.50 per GB.

Buiten de EU blijven roamingkosten wel bestaan. Het doel van de EU is het creëren van een digitale interne markt, wat met het akkoord snel lijkt te gaan lukken.

Het akkoord ondervindt wel veel weerstand van Zuid-Europese landen. De vele vakantiebestemmingen die de landen rijk zijn, leveren relatief veel roamingkosten op voor telecomaanbieders daar. Toeristen maken massaal gebruik van hun in het thuisland afgesloten abonnement. De Zuid-Europese landen zijn bang voor extra kosten, als tegenover het extra gebruik door toeristen geen passende vergoeding staat. De EU wilde aanvankelijk gaan voor een afbouw van de kosten voor datatarieven van €5 per GB naar €1 per GB in een boven al genoemde tijdsspanne. De EU heeft echter geluisterd naar de zorgen van de Zuid-Europese landen en de datatarieven verhoogd naar de bovengenoemde bedragen per GB.

De EU gaat tevens elke twee jaar na of de benadeling voor telecomaanbieders door de afschaffing van roamingkosten niet te groot is. KPN liet tijdens de presentatie van de verwachte jaarcijfers van 2017 al weten dat de afschaffing waarschijnlijk 40 tot 50 miljoen euro zal gaan kosten.

Robin Mobile en T-Mobile lijken op het nieuws te reageren door de afschaffing nog voor te zijn. Robin Mobile stopte per 1 februari al met het rekenen van roamingkosten binnen de EU. De telecomaanbieder verkreeg in eerste instantie bekendheid door het aanbieden van abonnementen met onbeperkt bellen, internetten en sms’en. Deze abonnementen zijn dus nu in het buitenland te gebruiken voor hetzelfde tarief. T-Mobile volgt eenzelfde trend met het aanbieden van haar Go-Unlimited EU-abonnement. Met dit abonnement kan onbeperkt gebeld, ge-sms’t en geïnternet worden. Dit kan nu al 60 dagen lang zonder roamingkosten bij gebruik binnen de EU. De verwachting is dat andere providers de trend te zullen volgen.

Bij T-Mobile gelden wel enkele voorwaarden voor het onbeperkte gebruik. Zo is er een daglimiet van 5GB, die handmatig gratis steeds verhoogd kan worden met 1GB. Een tweede belangrijke beperking is het niet mogen plaatsen van een tweede simkaart. Met een tweede simkaart kan de onbeperkte data worden verdeeld over bijvoorbeeld een 4G-router en een mobiele telefoon. Dit zou neerkomen op twee keer onbeperkt. T-mobile hanteert deze regel voorlopig nog om te voorkomen dat het internet te traag wordt voor andere klanten.

De opkomst van de onbeperkte abonnementen doet de vraag rijzen of het slim is het vaste internetabonnement op te zeggen en te vervangen door een dergelijk abonnement. Het is aan te raden als er veel gebruik wordt gemaakt van smartphone of tablet. Het kan eveneens handig zijn als er geld beschikbaar is om te investeren in de nu nog prijzige 4G-router, die de rol van oude, vaste router over kan nemen. Het is wel aan te raden even na te gaan of de snelheid op de locatie van het bedrijf of de woonplek voldoende is. De snelheid van 4G is namelijk locatieafhankelijk. Als er niet geïnvesteerd kan worden in de 4G-router, kan de smartphone als hotspot worden gebruikt.

 

Plaats een reactie